خبر خبر

تقدير از آقاي عليرضا سعيدي فر کارشناس حقوقي فرودگاه بوشهر
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي عليرضا سعيدي فر کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه بوشهر تقدير و قدرداني نمود.
حجت رستمی مدیر کل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران امروز 24 اسفند ماه 1398 از تلاشهای آقای علیرضا سعیدی فر کارشناس حقوقی فرودگاه بوشهر قدردانی به عمل آورد. گفتنی است علیرضا سعیدی فر با پیگیری های متمادی در محاکم دادگستری بوشهر و تلاش های وافر از حقوق و اموال شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در فرودگاه بوشهر صیانت نموده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد