خبر خبر

تقدير از آقاي حسن قادري کارشناس حقوقي فرودگاه سنندج
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي حسن قادري کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه سنندج تقدير و قدرداني نمود.
حجت رستمی مدیر کل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران امروز 2 بهمن ماه 1398 از تلاشهای آقای حسن قادری کارشناس حقوقی فرودگاه سنندج قدردانی به عمل آورد. گفتنی است حسن قادری با پیگیری های متمادی موفق به اخذ پایانکار ساختمانی بر کلیه ساختمانهای واقع در فرودگاه سنندج با پرداخت حداقل عوارض شهرداری گردید و همچنین  اسناد تک برگ ثبتی صدها هکتار اراضی تحت تصرف فرودگاه سنندج را با تلاشهای وافر اخذ نموده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد