خبر خبر

تقدير از آقاي سيد امير موسوي کارشناس حقوقي فرودگاه اردبيل
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي سيد امير موسوي کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه اردبيل تقدير و قدرداني نمود.
حجت رستمی مدیر کل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران امروز 28 بهمن ماه 1398 از تلاشهای آقای سید امیر موسوی کارشناس حقوقی فرودگاه اردبیل قدردانی به عمل آورد. گفتنی است سید امیر موسوی با ارائه دفاعیات متقن در محاکم قضایی موفق به اخذ چندین فقره حکم قضایی له شرکت گردید و همچنین با پیگیری های متمادی اسناد تک برگ ثبتی بیش از 1000 هکتار اراضی تحت تصرف فرودگاه اردبیل را اخذ نموده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد