خبر خبر

بازديد مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اداره حقوقي فرودگاه بين المللي مهرآباد
حجت رستمي با حضور در ساختمان اداري فرودگاه بين المللي مهرآباد، از اقدامات اداره حقوقي آن فرودگاه بازديد کرد.

حجت رستمی با حضور در ساختمان اداری فرودگاه بین المللی مهرآباد، از اقدامات اداره حقوقی آن فرودگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد، حجت رستمی در تاریخ 18 آذرماه 1398 با حضور علیرضا سعیدی معاون دفتر حقوقی و الهام بهره بر کارشناس دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در این بازدید یک ساعته، ضمن دیداری با میرسعید صفی نیا مدیر کل سابق فرودگاه بین المللی فرودگاه مهرآباد و مهدی نامداری معاون اقتصادی و بازرگانی فرودگاه بین المللی مهرآباد، از اداره حقوقی فرودگاه مهرآباد بازدید کرد. وی روند فعالیت های حقوقی فرودگاه مهرآباد را مطلوب ارزیابی نمود و گفت: حق الوکاله نمایندگان حقوقی شاغل در فرودگاههای کشور بر مبنای «قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344» باید پرداخت گردد و دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از کارشناسان و مسئولان حقوقی فرودگاهها در این خصوص حمایت خواهد نمود.

مدیر کل دفتر حقوقی تصریح کرد: امروز شاهدیم که پیشرفت علمی کارشناسان و مسئولان حقوقی فرودگاههای کشور در پرونده های قضایی چشمگیر است و در مقابل زحمات آنان باید دیده شود و با پرداخت پاداش های متناسب، بتوان انگیزه کارشناسان و مسئولان حقوقی را نسبت به پرونده های قضایی فرودگاهها بیشتر کرد.

وی افزود: مقرر شده به منظور برقراری تعاملات بیشتر با فرودگاهها و رفع موانع حقوقی، بازدیدهای دوره ای از فرودگاههای کشور صورت پذیرد.

در ادامه، طی یک هم اندیشی، رئیس اداره و کارشناسان حقوقی فرودگاه مهرآباد به بیان دغدغه های شغلی و ارائه پیشنهاداتی به مدیرکل حقوقی پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد