مقررات داخلی فرودگاهی مقررات داخلی فرودگاهی

بازگشت

آيين نامه احداث، توسعه، بهره برداري از فرودگاههاي غير نظامي كشور مصوب 1392

آيين نامه احداث، توسعه، بهره برداري از فرودگاههاي غير نظامي كشور مصوب 1392

میانگین (0 آرا)
1 of 9
ديدگاه ها
هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر