مقررات داخلی فرودگاهی مقررات داخلی فرودگاهی

بازگشت

انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور مصوب 1373 شورای2

انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاههای کشور مصوب 1373 شورای2

میانگین (0 آرا)
ديدگاه ها
هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر