اطلاعیه ها اطلاعیه ها

۲۸ تير ۱۳۹۹
علي شورميج معاون توسعه مديريت و منابع با صدور بخشنامه اي، بر اهميت وظايف کارشناسان حقوقي و لزوم ارج نهي به اقدامات آنان تاکيد نمود
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
با ايجاد سامانه بايگاني مکانيزه، کليه اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به اراضي و قراردادهاي فرودگاههاي کشور الکترونيکي و مکانيزه ميشود
۹ دی ۱۳۹۸
پرتال دفتر حقوقي با هماهنگي اداره کل روابط عمومي و با هدف فراهم آوردن امکان دريافت سريع اطلاعات حوزه حقوقي فرودگاههاي کشور در 9 دي ماه 1398 به عنوان يکي از پرتال هاي ستادي در سايت اصلي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به نشاني www.laws.airport.irراه‌اندازي شد.