اخبار اخبار

۲۴ اسفند ۱۳۹۸
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي عليرضا سعيدي فر کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه بوشهر تقدير و قدرداني نمود.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي سيد امير موسوي کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه اردبيل تقدير و قدرداني نمود.
۲ بهمن ۱۳۹۸
مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اقدامات آقاي حسن قادري کارشناس حقوقي شاغل در فرودگاه سنندج تقدير و قدرداني نمود.
۲۴ دی ۱۳۹۸
حجت رستمي مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از لزوم پرداخت پاداش 50 درصدي حق الوکاله کارشناسان حقوقي وفق قانون خبر داد
۹ دی ۱۳۹۸
عليرضا سعيدي سرپرست معاونت دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران امروز 9 دي ماه 1398 در محل دفتر معاونت حقوقي بيان داشت: يکي از مشکلات موجود در حوزه اراضي و املاک شرکت، عدم مکانيزه کردن اين اطلاعات مي­باشد.
۹ دی ۱۳۹۸
حجت رستمي مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران امروز 9 دي ماه 1398 در محل دفتر خود اظهار داشت: دفتر حقوقي با همکاري اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات در حال طراحي سامانه مديريت پرونده هاي قضايي فرودگاههاي کشور در اتوماسيون bpms شرکت است و از اين پس، مدارک دعوي و فرآيند دادرسي از زمان ثبت پرونده تا مختومه شدن آن، به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود.
۹ دی ۱۳۹۸
پرتال دفتر حقوقي با هماهنگي اداره کل روابط عمومي و با هدف فراهم آوردن امکان دريافت سريع اطلاعات حوزه حقوقي فرودگاههاي کشور در 9 دي ماه 1398 به عنوان يکي از پرتال هاي ستادي در سايت اصلي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به نشاني www.laws.airport.irراه‌اندازي شد.