اخبار اخبار

۱۷ تير ۱۳۹۹
حجت رستمي با صدور نظريه حقوقي، از لزوم تعيين تکليف تمديد قراردادها حداقل از يکماه قبل از انقضاي قرارداد مربوط خبر داد
۱۰ تير ۱۳۹۹
با تشکيل جلسه شوراي حقوقي ابهامات قانوني در خصوص نحوه احراز و تشخيص حق ممراعاشه و محل سکونت مرتفع گرديد
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
با تلاش هاي دفتر حقوقي، شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران پس از 26 سال عضو شوراي عالي هواپيمايي شد
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
با هماهنگي دفتر حقوقي و گروه مديريت دانش فرودگاهي و هوانوردي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، حمايت از پژوهش هاي حقوقي هوانوردي دو چندان ميگردد
۲۴ دی ۱۳۹۸
حجت رستمي مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از لزوم پرداخت پاداش 50 درصدي حق الوکاله کارشناسان حقوقي وفق قانون خبر داد
۹ دی ۱۳۹۸
عليرضا سعيدي سرپرست معاونت دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران امروز 9 دي ماه 1398 در محل دفتر معاونت حقوقي بيان داشت: يکي از مشکلات موجود در حوزه اراضي و املاک شرکت، عدم مکانيزه کردن اين اطلاعات مي­باشد.
۹ دی ۱۳۹۸
حجت رستمي مدير کل دفتر حقوقي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران امروز 9 دي ماه 1398 در محل دفتر خود اظهار داشت: دفتر حقوقي با همکاري اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات در حال طراحي سامانه مديريت پرونده هاي قضايي فرودگاههاي کشور در اتوماسيون bpms شرکت است و از اين پس، مدارک دعوي و فرآيند دادرسي از زمان ثبت پرونده تا مختومه شدن آن، به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود.